Picasa 3中文版下載 編輯功能強大的照片管理軟體

Picasa是一款相當好用的看圖軟體,它整合的GOOGLE的所有相片服務,讓我們可以免費的使用GOOGLE的照片服務,此外照片搜尋整理的功能也相當的完整,是一款相當好用的看圖軟體喔! 後續這個軟體都沒有更新了,因此無法從官方網站下載,目前只能使用網友開發的免安裝版本,編輯照片等功能都還是存在,就是無法和Google雲端服務結合在一起...


軟體資訊 - Picasa 3中文版下載【軟體名稱】Picasa 3中文版下載
【官方網頁】點我前往
【語言介面】繁中
【軟體分類】看圖軟體
【備用下載】本站備用下載

軟體介面 - Picasa 3中文版下載Picasa 3中文版下載 編輯功能強大的照片管理軟體

Picasa 3中文版下載 編輯功能強大的照片管理軟體

軟體說明 - Picasa 3中文版下載
  1. Picasa是一個功能非常優秀的相片管理軟體。你可以利用它接上數位相機內進行圖片的下載,並且快速的將電腦內的相片和影像檔案分門別類,數秒鐘內就可找到並欣賞電腦上的圖片,其介面美觀華麗, 功能實用豐富, 是一檔好用的免費軟體, 它最突出的優點是搜索硬碟中的相片圖片的速度很快,當你輸入一個字後,準備輸入第二個字時,它已經即時顯示出搜索出的圖片。

  2. 它還擁有修復數位相片、製作幻燈片和列印相片等功能。甚至它還整合了Google底下G-mail、Blogger與HELLO的線上分享服務!而且是免費的。

  3. Picasa 會掃描圖片集中的所有相片,並找出包含臉孔的相片,再根據臉孔相似度將相片分組。如要同時為數十張相片新增名稱標記,只要按一下相片下方的 [新增名稱],然後輸入該位人物的名稱即可。新增名稱標記之後,您可以透過簡單的單鍵操作方式建立臉孔美術拼貼、輕鬆搜尋包含兩位相同人物的相片,或是將您的名稱標記上載到「Picasa 網路相簿」。相片匯入程序已經過改良,可讓您在同一時間為您喜愛的相片加上星號、將其上載到「Picasa 網路相簿」,並與 Google 聯絡人群組分享。

  4. 語言版本:保加利亞語,加泰羅尼亞語,中文(簡體),中文(繁體),克羅地亞語,捷克語,丹麥語,荷蘭語,英語(英式),英語(美式),愛沙尼亞語,芬蘭語,法語,德語,希臘語,匈牙利語,冰島語,印尼語,義大利語,日語,韓語,拉脫維亞語,立陶宛語,挪威語,波蘭語,葡萄牙語(巴西),羅馬尼亞語,俄語,塞爾維亞語,斯洛伐克語,斯利文尼亞語,西班牙語,瑞典語,塔加羅語,泰語,土耳其語,烏克蘭語,越南語。